Monday, July 21, 2008

arét pollution

planét tér,
dan n calvér,

kalité lavi menacé,
akoz bkou nou polué,

temperatir pli cho,
clima pou mét nou ko,

iceberg p fon,
kot pingu pou pon,

quelque humain,
avk zot lespri malsain,

p endomaz nou planét,
zot kouma ban bébét,

ensemble anou protéz l'environman,
pu ki nou zanfan,

pa assiz lor volcan,
è zot crok lavi à plein dan,... .. .

No comments: