Thursday, April 24, 2008

le course

Ki nou gagné ou perdi,
Zot poss pou toulétan rempli,

Avek zot souval,
Zot in vin kanibal,

Dan lé course,
Ban gro palto gagn la bourse,

Eh bayo,
Pa laiss toi couyoné par tuyo,

Dan saison hipik,
Pli gran perdan c ti piblik,

Si lé course influencé par mafia,
Nou aussi nou pa gopia,

Nou ankor malin,
Nou ti largent zot pa pou kpav coquin...

Thursday, April 3, 2008

lil moris inondé

the météo did not use the necessary tool
to inform minister gokhool
hence he acted like a fool
when our school
became like a swimming pool
now many are saying ‘go cool’
But, will berenzer say keep cool?