Wednesday, April 29, 2009

Navin Ramgoolam - Vin vacoas

Vin kot navin,
lérés nou mét dan dustbin,

Gran meeting vakoa,
vin ékut moa,

Menu: Manzé - zéro briani,
seulman bajia avk satini,

la boisson - zéro lalkol,
seulman halim dan bol,

Mo pou koz lor pol raymon berengé,
kouma li p soutenir harish - lom kin arét manzé,

Rama pou koz lor vente à la bar,
couma sa actualité là finn éclat nou couma pétar,

Rashid pou koz lor compagnie national d transpor,
couma zot bizin fair zéfor,
pou CNT fair profit ankor,

le premié mé,
dan vakoa MBC pou plus filmé...

Harish Boodhoo - vente à la bar

Harish Boodhoo: Pas akoz ki mo mét jackét,
ki zot pou traite mwa couma bébét,

mém si zot tap mw coute fouét,
mo pas pou peur pou tir latét,

mo pas pou mangé pou fair govt réconét,
ki dan vente à la bar nou pa in perdi n caskét,
mais nou in perdi souvenir nou ancét,

kan nou fair victoir, nou pou fair fét,
nou pas pou sne pétar, nou pou alim fizét...