Wednesday, April 29, 2009

Navin Ramgoolam - Vin vacoas

Vin kot navin,
lérés nou mét dan dustbin,

Gran meeting vakoa,
vin ékut moa,

Menu: Manzé - zéro briani,
seulman bajia avk satini,

la boisson - zéro lalkol,
seulman halim dan bol,

Mo pou koz lor pol raymon berengé,
kouma li p soutenir harish - lom kin arét manzé,

Rama pou koz lor vente à la bar,
couma sa actualité là finn éclat nou couma pétar,

Rashid pou koz lor compagnie national d transpor,
couma zot bizin fair zéfor,
pou CNT fair profit ankor,

le premié mé,
dan vakoa MBC pou plus filmé...

Harish Boodhoo - vente à la bar

Harish Boodhoo: Pas akoz ki mo mét jackét,
ki zot pou traite mwa couma bébét,

mém si zot tap mw coute fouét,
mo pas pou peur pou tir latét,

mo pas pou mangé pou fair govt réconét,
ki dan vente à la bar nou pa in perdi n caskét,
mais nou in perdi souvenir nou ancét,

kan nou fair victoir, nou pou fair fét,
nou pas pou sne pétar, nou pou alim fizét...

Monday, August 25, 2008

ladrog dan rodrig

n douanière ki travay dan le por,
ti al acueilir n trafikant l’aéropor,

ensuite zot al dan n pensiona,
l’adsu finn debark làbà,


trafikan là ti p consom la drog lor lili,
ce dernié finn être pri en flagrant deli,


plutar dan la nui trafikan là mor dan cellule policière,
mais la police pa interpél la dounière,


finalman text d loi dangerous drug act,
li coumadir n film act,


justis à 2 vitesse,
nou p tombe dan la basesse,


kot certain dimun protézé,
ziska zordi komien gran trafikan finn être arété,... .. .

Friday, August 22, 2008

méday bronze pou moris dan jo beijing 2008

dan beijing,
to ti n magician lor ring,


to méday olympik,
n fiérté pou lafrik,


bruno,
to n héro,
dan catégori -54 kilo,
to mét to adversèr ko,
tone gagn méday bronze dan jo,
pou moris c n gran kado,
nou dir toi n gran bravo… .. .

Sunday, August 3, 2008

tifi racont so lavi

Azordi le txt ki mo p slamé,
Li bazé lor n histoir vré,


Ki ti etr publié dan n jurnal,
Kot n tifi p raconte so mal,


"Moi à lépok étudiant,
Mo pa ti p ékut mo parant,


Avk n mék j t fol amoureuse,
Mo ti pensé avk mo mék mo pou heureuse,

Mo ti p pran mo lom pou lor,
Mais li ti anvi zis mo lékor,


N jour nou ti o bor d la mér,
Li dir moi li anvi fér,
Li dir enver moi li pou sincér,


Mo pan kpav dir non,
Akoz boukou mo ti contan,

Nou in al fair sovaz,
Dan n touf féyaz,


Tou sa ti passé dan flikenflak,
Plitar sa pou frap moi kouma n clak,


Kan mo fin etr en état de grosessse,
Mo dir mo lom tenir to promesse,


Anou marié,
Moi, toi et bébé,
Dan nou ti monde nou pou heuré,


Mo lom dir c pa pur moi cet enfan,
Fair n avortman,

Pou avorté in tro tar,
Bus ti pré pou rentr lagar,

Mne fair just avk toa,
C toi le papa,
Pa abandon moa,
Pa rejet nou baba,

Lom pa dakor,
Li laiss moi à mo propr sor,


Lakaz lafami in mét moi dehor,
Mo ti p anvi al mor,
N chance mo in fair zéfor,

N foi acouché,
Mo pa p kpav elevé le bébé,
Mo frèr in aidé,
Line pran baba pou elevé,


A laz ki mo ti bzin ankor dan domain lédication,
Pou kpav viv, mo in rentre dan prostitution,
Par la suite dan la santé, mo in gagn bkou complication,


Mo p soufèr,
Mo in vin misér,
Mne rékonét mo errér,..."


Tifi in réconét so tor,
A l’heur ki mo ti p lir sa lartik là, tifi ti p lutt entr lavi lamor,
À nirport kel moment dan lopital,
Tifi so lavi kpav fini fatal,


Tifi raconte so lavi,
Afin ki lézot pa fair couma li,… .. .

6èmes jeux CJSOI Seychelles 2008

Héhé,
Nou in gagné,

Avk 24 médaille d’or,
C nou ki pli for,


Tou nou athlete,
In fair la fete,

Futbol mené par akbar,
Nou in vin ban star,

Avk patel kom entrainèr,
Nou ti pays in gagn valèr,

L'entrainèr Patel,
Pa in fair nou fel,

Nou ban jeunne,
In pran la reinne,

Player Clarel Jackson,
Made us won,

Dan seychelle,
Lil morice ti pli belle,

Dan seychel le minis tang silvyo,
In boir delo coco,

N gran bravo,
À tou nou ban hero… .. .

Friday, August 1, 2008

sanzé partou

Novin in sanz lavi,
Dolou in sanz parti,


Prawin kpav sanz circonscription,
P rod sanz cité akoz congestion,


Remplas globe par lampoul economik,
Pou economiz impé frik,


Ton polo in sanz formule,
Kasénoli pou sanz l’heur pendule,