Sunday, May 18, 2008

candle light memorial

si to p mét dan la vein,
to pou dan la pein,

si to galoup derrièr sakal,
to lavi pou fini brutal,

si to al ar pitin,
to lavi pu rempli r vénin,

si to fair adultér,
to pou rentre dan n calvér,

l’homosexualité,
fair sida augmenté,

lépép sodom et gomor ki ti p pratik sodomi,
finn etre detrui,

c ki fin passé kot la mer morte,
c n preuve forte,

pa pensé ki kan to p al baiss n kilot
si to mét n capot
lor to gogot
sida pa pou tap toi calot
.
si zot dir toi fair to pu gagn bon,
dir zot non,

Thursday, May 1, 2008

fét travayér

Zordi c fét travayér,
Ki toulétan in vers la suèr,
Mai la plipar al ekut ban kouyonér,
Avk pavilon tou coulér,
Zot fair croir ki nou p soufér,
Dan la misèr,
Zot fair nou gagn pér,
C ban vipér,
Ki kon fair rol kouma aktér,
Entre zot, zot fair semblan zot p laguér,
Tou ca c pou induir nou en errèr,
Gran gran promés zot fér,
Mais zot pa sincér,
C ban gran mentér,
Mais ankor bonér,
Et astér,
Ki nou in trouv zot vré coulér,
Nou pa pou donn zot akcélératér,
Pou nou prop malér,
Pli gran la force c la class travayér,
Si nou refuz travay, n sel cou calvér,
Kom n electér,
C nou ki décidé kisanlà pou vin parlmentér,
Rékonét nou valér!!