Tuesday, July 29, 2008

prawin dan circonscription no 8

d'aprés mo ban analyz enan n gran probabilité ki prawin jagnot poz candida dan circonscription no 8.

8, c n even number - ki v dir par pair,,
héhé dan circonscription no 8 enan 2 jagnot,,
ene pair jagnot - asok & prawin


prawin,
hope no8 makes u win,

jagnot,
hope no8 vin to jakpot,

du cou MSM - Mobaz Stpier Moka

bne chnce prawin... .. .

Monday, July 21, 2008

arét pollution

planét tér,
dan n calvér,

kalité lavi menacé,
akoz bkou nou polué,

temperatir pli cho,
clima pou mét nou ko,

iceberg p fon,
kot pingu pou pon,

quelque humain,
avk zot lespri malsain,

p endomaz nou planét,
zot kouma ban bébét,

ensemble anou protéz l'environman,
pu ki nou zanfan,

pa assiz lor volcan,
è zot crok lavi à plein dan,... .. .