Sunday, May 18, 2008

candle light memorial

si to p mét dan la vein,
to pou dan la pein,

si to galoup derrièr sakal,
to lavi pou fini brutal,

si to al ar pitin,
to lavi pu rempli r vénin,

si to fair adultér,
to pou rentre dan n calvér,

l’homosexualité,
fair sida augmenté,

lépép sodom et gomor ki ti p pratik sodomi,
finn etre detrui,

c ki fin passé kot la mer morte,
c n preuve forte,

pa pensé ki kan to p al baiss n kilot
si to mét n capot
lor to gogot
sida pa pou tap toi calot
.
si zot dir toi fair to pu gagn bon,
dir zot non,

No comments: