Thursday, April 24, 2008

le course

Ki nou gagné ou perdi,
Zot poss pou toulétan rempli,

Avek zot souval,
Zot in vin kanibal,

Dan lé course,
Ban gro palto gagn la bourse,

Eh bayo,
Pa laiss toi couyoné par tuyo,

Dan saison hipik,
Pli gran perdan c ti piblik,

Si lé course influencé par mafia,
Nou aussi nou pa gopia,

Nou ankor malin,
Nou ti largent zot pa pou kpav coquin...

1 comment:

DaLia said...

C'est excellent saki tonne ecrir. bien dire. :)